Over Statio

Contact

Initiatiefneemster van Statio is Tike de Koning.

Door mijn vele contacten met mensen rondom dementie werd mij meer en meer duidelijk hoe belangrijk het is voor professionele en persoonlijk  betrokkenen, dat er een plek is waar hun ervaringen en gevoelens neer gelegd kunnen worden. Waar in de hectiek van hun leven even aangemeerd kan worden daar waar rust, ruimte en tijd is om te delen, waar verdriet kan stromen, waar nieuwe veerkracht en inspiratie opgedaan kan worden om daarna weer hun weg te vervolgen. Zo ontstond deze ankerplaats, een plek in de luwte om even stil te staan bij wat er in ú omgaat. Statio betekent dan ook letterlijk stilstaan.

Zowel in mijn privéleven als beroepsmatig, kreeg ik te maken met verschillende verliessituaties. Het heeft me achteraf soms verbaasd waar ik de veerkracht vandaan haalde om de gevolgen van het verlies en het verdriet dat er mee gepaard ging aan te gaan. Meestal betrof het verliezen met een ‘einde’, zoals bijvoorbeeld het einde van mijn huwelijk.

Moeilijker vond ik het om – tijdens het ziekteproces van mijn moeder met dementie –  om te gaan met  levend verlies. Mijn moeder bleef aanwezig, maar haar leven werd gekenmerkt door almaar verliezen, die met de tijd alleen maar toe zouden nemen; verlies van gezondheid, verlies van verwachtingen, verlies van levensperspectief, verlies van sociale contacten. Elk verlies bracht een rouwproces op gang. De voortdurende onzekerheid over ‘wat er nog allemaal stond te gebeuren’ maakte het zwaar. Hoe lang gaat dit duren? Hoe en wanneer zal het einde zijn? De toekomst voelde daardoor onveilig.

Gaandeweg het proces ontwikkelde ik een nieuwe kijk op haar leven en op dementie. Ze leverde in, maar er bleven gouden momenten. Dat gaf kracht. Ik leerde veel over mijzelf, omdat ik mij bewust werd hoe belangrijk het is te luisteren naar  ‘het onderliggende gesprek’, als ook naar het verdriet.

Dat motiveerde mij om aanvullend op mijn sociaal pedagogische, medische- en onderwijskundige opleidingen de post- HBO opleiding Omgaan met Verlies bij Land van Rouw in Nijmegen te gaan volgen.

Vanuit persoonlijke betrokkenheid ben ik mij daarna specifiek gaan richten op het omgaan met verlies en verdriet van mantelzorgers, familie, vrienden en zorgprofessionals die te maken krijgen met dierbaren, cliënten of patiënten met een vorm van dementie.